logo atpweb

Hotline : 0707.6666.56

logo atpweb

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào khóa học trên Website hoc.toanpuka.edu.vn

Bài viết ATPWeb.vn sẽ hướng dẫn cách thêm sản phẩm vào khóa học trên Website hoc.toanpuka.edu.vn

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào website

Bước 1: Đăng nhập vào website:

Bước 2: Nhấn (1)Sản phẩm chọn (2) thêm mới để tạo 1 sản phẩm mới

Screen Shot 2020 07 10 at 14.18.32 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

  • (1) Đặt tên cho sản phẩm
  • (2) Mô tả nội dung sản phẩm
  • (3) Danh mục sản phẩm
  • (4) Từ khóa sản phẩm

Screen Shot 2020 07 10 at 14.20.29 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

  • (6) Dữ liệu sản phẩm: Phần này chúng ta hãy điện giá của san phẩm, Tùy vào sản phẩm mà chúng ta cấu hình khác nhau, Sản phẩm ảo, Có thể tải xuống, Dành cho gia sư…
  • (7) Mô tả ngắn sản phẩm
  • (8) Ảnh sản phẩm
  • (9) album hình ảnh sản phẩm

Screen Shot 2020 07 10 at 14.31.52 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Sau khi điền đầy đủ thông tin sản phẩm chúng ta sẻ đươc như thế này

Screen Shot 2020 07 10 at 14.33.35 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà OnlineScreen Shot 2020 07 10 at 14.34.33 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Nhấn đăng để lưu sản phẩm. 

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào khóa học trên Website hoc.toanpuka.edu.vn

Bước 1 : Chúng ta vào khóa học mà mình muốn thêm sản phẩm vào bằng cách

Truy cập (1)Quản lý khóa học chuyên nghiệp chọn (2)Khóa học chọn (3)khóa học cần thêm sản phẩm

Screen Shot 2020 07 10 at 15.07.49 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Di chuyển xuống sẻ có mục Thêm sản phẩm và chúng ta chọn mục (4)Select a Product để thêm sản phẩm cho khóa học.

Screen Shot 2020 07 10 at 15.08.55 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà OnlineScreen Shot 2020 07 10 at 15.09.19 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà OnlineScreen Shot 2020 07 10 at 15.09.25 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Sau khi chọn sản phẩm cho khóa học xong chúng ta nhấn cập nhật để lưu lại.

Screen Shot 2020 07 10 at 15.13.04 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Chúc thành công!

LIÊN HỆ TƯ VẤN