Mục lục

Điều khoản sử dụng

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

Điều khoản sử dụng (Terms of Use) là một tài liệu pháp lý quan trọng mô tả các quy định và điều kiện mà người sử dụng phải tuân thủ khi truy cập và sử dụng một trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến. 

Trong điều khoản sử dụng giữ vai trò quy định các quyền, trách nhiệm và luật lệ trong việc sử dụng nội dung và dịch vụ của một trang web hoặc ứng dụng nhằm mục đích thiết lập thỏa thuận rõ ràng giữa người dùng và công ty bao gồm:

  • Thiết lập quyền và trách nhiệm: Điều khoản sử dụng định rõ quyền và trách nhiệm của người sử dụng và chủ sở hữu trang web hoặc ứng dụng. Nó xác định quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của cả hai bên để tạo ra một môi trường sử dụng công bằng và an toàn.
  • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Điều khoản sử dụng thường bao gồm các quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu và các quyền khác liên quan đến nội dung trên website. Nó xác định quyền sở hữu và cấp phép sử dụng nội dung trên trang web.
  • Điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ: Điều khoản sử dụng đề cập đến quy tắc và hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ hoặc chức năng cụ thể của trang web hoặc ứng dụng. Ví dụ, nó có thể đề cập đến việc cấm việc sao chép, sửa đổi hoặc phân phối nội dung, việc vi phạm quyền riêng tư, hoặc việc sử dụng không hợp pháp các dịch vụ.
  • Giới hạn trách nhiệm: Điều khoản sử dụng thường bao gồm các giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với chủ sở hữu trang web hoặc ứng dụng. Nó có thể giới hạn trách nhiệm cho các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ, hoặc hạn chế trách nhiệm về các nội dung bên ngoài hoặc liên kết.
  • Giải quyết tranh chấp: Điều khoản sử dụng cung cấp quy định về giải quyết tranh chấp hoặc xung đột phát sinh giữa người sử dụng và chủ sở hữu trang web hoặc ứng dụng. Nó có thể bao gồm các quy tắc về trọng tài, phương án giải quyết tranh chấp và lựa chọn luật áp dụng.

Quyền và trách nhiệm của người bán

1. Thiết kế, xây dựng, lập trình Website, cho thuê không gian lưu trữ website đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Có trách nhiệm đưa đầy đủ, đúng các nội dung do khách hàng cung cấp, đảm bảo Website chạy tốt, truy cập nhanh dễ dàng.

2. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên website của khách hàng, tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

3. Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

3. Cùng khách hàng thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm hệ thống, hiệu chỉnh các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống.

4. Cung cấp toàn bộ mã nguồn chương trình sau khi hoàn thành.

5. Hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản lý thông tin trên.

6. Bảo hành hệ thống theo quy định ghi trong hợp đồng.

7. Không vi phạm luật bản quyền phần mềm và thông tin.

Quyền và trách nhiệm của người mua.

1. Cung cấp các thông tin, tài liệu về chức năng hoạt động và quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người cung cấp dịch vụ thực hiện công việc của mình trong phạm vi hợp đồng. Doanh nghiệp phải đảm bảo nội dung thông tin đưa lên mạng  INTERNET không vi phạm vào những điều cấm do pháp luật Việt Nam quy định.

2. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên website doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ quảng cáo, Internet và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

3. Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của chúng tôi: Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của chúng tôi.

4. Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng chúng tôi và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

5. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

6. Nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ thì phải thông báo cho người cung cấp dịch vụ bằng văn bản và phải trả thêm chi phí phát sinh (nếu có). Cùng người cung cấp dịch vụ phân tích các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai thử nghiệm để có được phương án xử lý phù hợp và thống nhất giữa hai bên.

7. Tổ chức phối hợp cùng người cung cấp dịch vụ tiến hành khảo sát, thực hiện các công việc kiểm tra, phê duyệt nội dung và triển khai thử nghiệm hệ thống Website trước khi đưa vào sử dụng.

8. Thanh toán cho Người cung cấp dịch vụ kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý Website theo các quy định được ghi trong Điều 2 và Điều 3 của Bản hợp đồng này.

Chi tiết về các điều khoản sẽ thảo luận với khách hàng chi tiết hơn trong hợp động.

Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website