CHỨNG CHỈ SSL

bg mascot1 1 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online
Positive
Bảo vệ một tên miền tiêu chuẩn
170,000 đ/năm
 • Độ bảo mật Tiêu chuẩn
50%
 • Cấp phát bởi atpweb ssl sectigo securedt ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online
 • Bảo vệ tên miền chính 1
 • Bảo vệ tên miền phụ 0
 • Chứng thực qua Tên miền
Positive Wildcard
Bảo vệ 1 tên miền và tên miền phụ
1,320,000 đ/năm
 • Độ bảo mật Tiêu chuẩn
50%
 • Cấp phát bởi atpweb ssl sectigo securedt ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online
 • Bảo vệ tên miền chính 1
 • Bảo vệ tên miền phụ Tât cả
 • Chứng thực qua Tên miền
Sectigo
Bảo vệ một tên miền tiêu chuẩn
830,000 đ/năm
 • Độ bảo mật Cao cấp
 • Cấp phát bởi atpweb ssl sectigo securedt ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online
 • Bảo vệ tên miền chính 1
 • Bảo vệ tên miền phụ 0
 • Chứng thực qua Tên miền
Sectigo EV
Bảo vệ 1 tên miền toàn diện
3,270,000 đ/năm
 • Độ bảo mật Cao cấp
 • Cấp phát bởi atpweb ssl sectigo securedt ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online
 • Bảo vệ tên miền chính 1
 • Bảo vệ tên miền phụ 0
 • Chứng thực qua Tên miền & DN
atpweb mascot 2 1 1 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online
Bảo vệ website là bảo vệ khách hàng
Chứng chỉ số SSL cài trên server website của doanh nghiệp, cho phép khách hàng khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, tin cậy của website, đảm bảo mọi dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp.
Bảng so sánh tính năng
SSL
Positive
SSL
Positive Wildcard
SSL
Sectigo
SSL
Sectigo SV
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ tại ATP Web

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG