Mục lục

[Hướng dẫn] Thiết lập và quản lý comment trên website WordPress

Phần Comment trên website cho phép người dùng truy cập trên trang web của bạn có thể thảo luận với nhau. Khi bạn kích hoạt comment trên Trang hoặc bài đăng, WordPress sẽ chèn một số hộp văn bản sau nội dung của bạn để người dùng có thể gửi nhận xét của họ. Sau khi bạn phê duyệt một comment , nó sẽ xuất hiện bên dưới nội dung của bạn.

Cho dù bạn muốn tùy chỉnh cách bạn nhận comment hoặc điều chỉnh cách trang web của bạn hiển thị comment, WordPress cung cấp một loạt các tùy chọn để xây dựng cộng đồng từ những người truy cập vào trang web của bạn.

Vậy làm thế nào để thiết lập và quản lý comment trên website WordPress? Hãy để ATPWEB hướng dẫn bạn nhé!

Mục quản lý bình luận trên website WordPress

Tất cả comment trên website WordPress được hiển thị trên bảng điều khiển comment trong khu vực quản trị WordPress của bạn. Mặc định phần này sẽ hiển thị tất cả các bình luận.

Khu vực quản lý comment trên website wordpress
Khu vực quản lý comment trên website wordpress

Bạn có thể chuyển đổi chế độ xem để xem các nhận xét Đang chờ xử lý, Đã phê duyệt, Spam và Thùng rác:

 • Đang chờ xử lý: comment do khách truy cập của bạn gửi nhưng sẽ không hiển thị trên các bài đăng trên blog của bạn trừ khi bạn chấp thuận chúng.
 • Được chấp thuận: các nhận xét được xuất bản và được hiển thị công khai trên các bài đăng trên blog của bạn
 • Spam: các nhận xét bị gắn cờ là có thể không mong muốn hoặc không liên quan và không hiển thị với khách truy cập trang web của bạn.
 • Thùng rác: các nhận xét được đánh dấu là không mong muốn và sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày.

Di chuyển chuột đến một nhận xét sẽ hiển thị các liên kết hành động cho nhận xét đó. Bạn có thể phê duyệt một nhận xét để hiển thị nó cho tất cả khách truy cập trang web của bạn hoặc không chấp thuận để đưa nó vào trạng thái đang chờ xử lý một lần nữa.
Bạn cũng có thể trả lời các bình luận. Bằng cách trả lời một bình luận cụ thể, câu trả lời của bạn sẽ xuất hiện ngay dưới bình luận đó. Đây được gọi là nhận xét “theo chuỗi” hoặc “lồng vào nhau”.

Bạn cũng có thể chọn chỉnh sửa nhận xét của bất kỳ ai trên trang web của riêng bạn. Tùy chọn Chỉnh sửa nhanh sẽ mở ra một vùng văn bản để bạn có thể chỉnh sửa nhận xét mà không cần tải lại trang. Mặt khác, chỉnh sửa cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn để chỉnh sửa tên, email người dùng và hơn thế nữa.

Khi khách truy cập gửi nhận xét của họ, WordPress sẽ tuân theo các tùy chọn của bạn và giữ nhận xét đó để bạn phê duyệt hoặc đăng nhận xét đó ngay lập tức.

Nếu bạn thấy một nhận xét được đánh dấu là spam thực ra là một nhận xét thực, thì bạn có thể đánh dấu nó là Không phải Spam bằng cách di chuột qua nó.

Bình luận trong phần thùng rác là bình luận đã bị bạn xóa. Mọi bình luận trong thùng rác có thể được khôi phục bằng cách nhấp vào Khôi phục. Nhận xét trong thùng rác vẫn ở đó trong 30 ngày sau thời gian này WordPress sẽ xóa chúng vĩnh viễn.

Thiết lập thảo luận trên website

Trước khi bạn bật tính năng nhận xét trên bài đăng hoặc Trang, việc xem lại các tùy chọn trong Cài đặt > Thảo luận có thể giúp công việc của bạn với tư cách là người kiểm duyệt dễ dàng hơn. Sử dụng các cài đặt này để hạn chế nhận xét và giảm lượng thư rác bạn nhận được.

Thiết lập comment trong website wordpress
Thiết lập comment trên website wordpress

1. Thông báo

Cài đặt thảo luận

Nếu bạn liên kết bài đăng trang web khác trên trang web của mình, Cố gắng thông báo cho bất kỳ blog nào được liên kết từ bài đăng (Attempt to notify any blogs linked to from the post) sẽ cho phép trang web của bạn thông báo cho chủ sở hữu trang web rằng bạn đã liên kết với họ. Sau đó, họ có thể chọn cho người dùng của mình biết rằng một trang web khác đã liên kết với họ thông qua một trackback hoặc pingback.

Cũng giống như tùy chọn ở trên, bạn có thể cho phép trang web của mình chấp nhận pingback và trackback từ các trang web khác bằng cách chọn Cho phép thông báo liên kết từ các blog khác (pingback và trackback) trên các bài đăng mới.

2. Quy tắc bình luận

Cho phép mọi người đăng nhận xét về các bài viết mới (Allow people to post comments on new articles) sẽ cho phép bạn tắt tính năng comment trên website nếu bạn không cần comment trên bài viết của mình.

Các thiết lập comment trên website
Các thiết lập comment trên website

Tác giả bình luận phải điền tên và e-mail (Comment author must fill out name and e-mail) nhằm ngăn người khác để lại bình luận ẩn danh.

Người dùng phải đăng ký và đăng nhập để bình luận (Users must be registered and logged in to comment) sẽ chỉ cho phép người dùng đã đăng ký trang web của bạn đăng bình luận.

Tự động đóng nhận xét về các bài viết cũ hơn _____ ngày (Automatically close comments on posts older than ______ days) sẽ đóng các nhận xét về bài đăng đã đến một thời gian nhất định. Đây là một cách tốt để hạn chế bình luận spam.

3. Hiển thị bình luận

Bật nhận xét theo chuỗi (lồng nhau) _____ cấp sâu (Enable threaded (nested) comments _____ levels deep): sẽ cho phép người dùng của bạn trả lời lẫn nhau. Một câu trả lời cho một nhận xét được hiển thị “lồng vào nhau” bên dưới các nhận xét ban đầu. Bạn có thể giới hạn số lượng cấp độ (trả lời cho một câu trả lời) của các câu trả lời mà trang web của bạn sẽ cho phép bằng cách thay đổi số lượng cấp độ (Có thể khoảng 3 cấp giống Facebook).

Chia các nhận xét thành các Trang với _____ nhận xét cấp độ cao trên mỗi Trang và _____ Trang được hiển thị theo mặc định (Break comments into Pages with _____top level comments per Page and the _____ Page displayed by default) sẽ thay đổi cách hiển thị các nhận xét của bạn. Bạn có thể đặt số lượng nhận xét bạn thấy trên mỗi Trang và xem các nhận xét cũ nhất hay mới nhất được hiển thị đầu tiên.

Nhận xét nên được hiển thị với _____ nhận xét ở đầu mỗi Trang (Comments should be displayed with the _____ comments at the top of each Page) sẽ đặt các nhận xét mới hơn hoặc cũ hơn ở đầu mỗi trang.

4. Quản trị bình luận

Quản trị comment trên website
Quản trị comment trên website

Gửi email cho tôi bất cứ khi nào… Bất kỳ ai đăng nhận xét và / hoặc Nhận xét được giữ để kiểm duyệt (Email me whenever … Anyone posts a comment and/or A comment is held for moderation) sẽ giúp bạn luôn cập nhật về nhận xét của mình. Nếu bạn không kiểm tra trang web của mình thường xuyên.

Nhận xét phải được phê duyệt theo cách thủ công (Comment must be manually approved) sẽ giúp bạn kiểm duyệt các nhận xét được xuất bản trên trang web của bạn.

Tác giả bình luận phải có một bình luận đã được phê duyệt trước đó (Comment author must have a previously approved comment) sẽ giúp kiểm duyệt các bình luận được xuất bản trên trang web của bạn.

5. Comment spam

Quản lý comment spam trên website
Quản lý comment spam trên website

Giữ một nhận xét trong hàng đợi nếu nó chứa _____ liên kết (Hold a comment in the queue if it contains _____ links) Comment spam được thiết kế để khiến người dùng nhấp vào các liên kết nhằm hướng lưu lượng truy cập đến các trang web khác. Kết quả là, nhiều bình luận spam chứa nhiều liên kết. Đặt tùy chọn này để giữ tất cả các bình luận có chứa 2 liên kết trở lên sẽ giúp bắt được nhiều thư rác hơn.

Bạn có thể thử nghiệm với Kiểm duyệt nhận xét và nhận xét Danh sách đen (Comment Moderation and Comment Blacklist) để bắt spam có chứa các từ nhất định hoặc được đăng từ một địa chỉ IP cụ thể. Các nhận xét bị bắt trong danh sách đen sẽ không bị xóa mà thay vào đó được chuyển đến thư mục spam của bạn.

Vì thư rác tràn lan trên Web, một số nhận xét bạn nhận được rất có thể là thư rác. Tuy nhiên, các nhà phát triển và quản trị viên WordPress đã phát triển một số chiến lược thành công để giúp bạn ngăn chặn các bình luận spam xuất hiện trên trang web của mình. Ngoài việc thử nghiệm các tùy chọn khác nhau trong Cài đặt > Thảo luận, bạn có thể cài đặt Plugin WordPress như Akismet hoặc thực hiện các thay đổi khác để giúp bạn kiểm soát các nhận xét spam.

Cho phép comment trên website của bạn

Khi bạn đã quyết định các tùy chọn thảo luận của mình, bạn đã sẵn sàng cho phép comment trên website. Nếu bạn đã chọn không tự động bật nhận xét trên tất cả các bài viết, bạn có thể bật nhận xét cho một bài đăng hoặc Trang cụ thể theo một số cách.

1. Bật Comment cho một Bài đăng hoặc Trang

Trên bài đăng hoặc trang mà bạn muốn thêm nhận xét, hãy tìm hộp “Thảo luận” và chọn “Cho phép nhận xét”.

 • (Nếu bạn không thấy hộp “Thảo luận” trên Trang chỉnh sửa, hãy nhấp vào “Tùy chọn hiên thị” ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt. Đảm bảo rằng hộp check “Thảo luận” được chọn.)

Lưu các thay đổi của bạn bằng cách nhấp vào “ Xuất bản”, “Lưu bản nháp” hoặc “ Cập nhật”.

Bật Comment cho một Bài đăng hoặc Trang
Bật Comment cho một Bài đăng hoặc Trang

2. Bật Comment từ Màn hình Bài đăng hoặc Trang

Bước 1: Điều hướng đến màn hình Tất cả bài viết/Trang.

Bước 2: Trong danh sách các trang hoặc bài viết, hãy tìm trang hoặc bài đăng bạn muốn và di con trỏ qua tiêu đề của bài đăng. Bạn sẽ thấy một số liên kết xuất hiện bên dưới tiêu đề.

Sửa nhanh bài viết hoặc trang

Bước 3: Nhấp vào “Chỉnh sửa nhanh” và chọn “Cho phép phản hồi”. Nhấp vào “Cập nhật” để bật nhận xét cho bài đăng đó.

Cho phép comment trên website
Cho phép comment trên website

3. Bật Comment cho Nhiều Bài đăng hoặc Trang

Bước 1: Từ mục Tất cả bài viết/Trang, hãy tick hộp chọn bên trái bài đăng hoặc Trang mà bạn muốn bật comment.

Tick chọn bài viết hoặc trang cần chỉnh sửa

Bước 2: Kéo xuống dưới cuối cùng chọn Chỉnh sửa -> Áp dụng

Chọn chỉnh sửa và Áp dụng

Bước 3: Đi tới phần Bình luận và chọn Cho phép/không cho phép

Chọn cho phép comment trên website

Quản lý Comment trên website

Khi bạn bắt đầu nhận được Comment trên website của mình, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra trạng thái của comment bằng cách nhìn vào trang tổng quan, thanh quản trị hoặc menu điều hướng bên trái.

Khi bạn đăng nhập, hộp “Phản hồi” trên menu điều hướng bên trái sẽ hiển thị cho bạn trạng thái các comment. Từ trang “Phản hồi”, bạn có thể phê duyệt, trả lời, chỉnh sửa, đánh dấu là spam hoặc thùng rác.

1. Kiểm duyệt Comment trên website

WordPress làm cho việc kiểm duyệt comment trên website của người dùng của bạn trở thành một quá trình đơn giản. Phần “Phản hồi” hiển thị thông tin cơ bản về mỗi nhận xét và cho phép bạn quyết định phải làm gì với nhận xét đó.
Trang quản trị comment trên website
Trang quản trị comment trên website
 1. Avatar Người bình luận
 2. Tên Người bình luận
 3. URL trang web của Người bình luận
 4. Địa chỉ Email của Người bình luận
 5. Địa chỉ IP của Người bình luận
 6. Ngày và giờ Comment đã được gửi
 7. Văn bản Comment
 8. Tùy chọn Kiểm duyệt Comment. Bạn có thể phê duyệt, đánh Spam hoặc bỏ thùng rác một nhận xét chỉ với một cú nhấp chuột. Trả lời, Chỉnh sửa nhanh hoặc Chỉnh sửa sẽ mở ra một màn hình mới để bạn viết trả lời cho nhận xét hoặc chỉnh sửa nhận xét.
 9. Tên bài viết
 10. Số lượng bình luận về bài viết, liên kết để xem bài viết

2. Chỉnh sửa hàng loạt Comment trên website

Giống như mục Tất cả bài đăngTrang, mục Phản hồi cũng cung cấp hộp thả xuống Hành động hàng loạt. Chọn nhận xét bạn muốn chỉnh sửa, sau đó chọn Không phê duyệt, Phê duyệt, Đánh dấu là Spam hoặc Chuyển vào Thùng rác từ menu thả xuống và nhấp vào “Áp dụng”.

Chỉnh sửa hàng loạt comment trên website
Chỉnh sửa hàng loạt comment trên website

Như vậy với những hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập và quản lý toàn bộ comment trên website WordPress của mình rồi. Nếu khách hàng có bất cứ khó khăn hay thắc mắc gì, đừng ngần ngại liên hệ ngay để được đội ngũ ATPWEB tư giải đáp nhanh nhất nhé. Xin cảm ơn!

 

ATPWEB – XÂY DỰNG NGÔI NHÀ ONLINE
Liên hệ:
Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website