Mục lục

Xuất dữ liệu website WordPress với phpMyAdmin và SFTP

Xuất dữ liệu website WordPress với phpMyAdmin và SFTP – Nếu như bạn là một người quản lý viên dữ liệu, nghĩa rằng bạn có thông tin truy cập và quản trị phần nhiều nội dung dữ liệu của bạn trên dịch vụ lưu trữ, bài viết này sẽ hướng dẫn cách để xuất dữ liệu Website WordPress của bạn.

Xuất dữ liệu website WordPress với phpMyAdmin và SFTP

Dowload dữ liệu gốc để có thể xuất dữ liệu website

Truy cập vào trang quản lý của bạn, đầu tiên bạn phải cần lượm nhặt dữ liệu gốc của Web bằng việc truy cập vào trình quản lý, và vào phần file Manager (cPanel và toàn bộ các phần mềm quản ký khác đều có tên tương tự, tuy vậy sẽ khác một chút về phần bố cục và giao diện.). Tại phần tệp Manager, bạn tìm đến thư mục chứa dữ liệu Trang Web của mình. Ở đây tại VD mình có Web feednews.lexuanhao.com thì mình sẽ vào thư mục có tên tương tự.
Xuất dữ liệu website WordPress thủ công với phpMyAdmin và SFTP
xuất dữ liệu website WordPress tại File Manager
Nhấn Chọn toàn bộ “Select All” để chọn hết tất cả các tệp tin có trong thư mục.
Xuất dữ liệu website WordPress thủ công với phpMyAdmin và SFTP
Sau khi chọn hết tất cả bạn nhấn vào nút Compress như hình ảnh hướng dẫn để thực hiện nén dữ liệu. Tại tên bạn chọn file tin .ZIP (khuyên dùng), và sau đó nhấn Compress files.
Xuất dữ liệu website WordPress thủ công với phpMyAdmin và SFTP
Sau khi hệ thống nén xong thì bạn sẽ nhấn chuột phải tại tệp nén .ZIP và nhấn Dowload để tải xuống.
Xuất dữ liệu website WordPress thủ công với phpMyAdmin và SFTP

Tải về Database.

Trên trình điều khiển bạn truy cập và vào phần phpMyAdmin, công dụng này sẽ chứa trong đó các thông tin về Database mà bạn đang dùng.
Xuất dữ liệu website WordPress thủ công với phpMyAdmin và SFTP
Chọn Database mà bạn đang vận dụng cho Website của mình tại thanh bên trái, và bấm vào phần Export theo hình ảnh hướng dẫn trên thanh công cụ. Để xuất tệp ra bạn nhấn “GO” là có thể download file tin Database của mình, file tin này sẽ có định dạng là “.sql”
Xuất dữ liệu website WordPress thủ công với phpMyAdmin và SFTP
Bật mí : nếu như bạn không biết Web của mình có tên database là gì, thì bạn truy cập tệp tin wp-config.php trên dữ liệu gốc của Web, mở tệp tin lên bạn sẽ thấy nội dung kết nối như sau :
// ** MySQL settings - You can get this info from your Website host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'tinoho12_wp694' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'tinoho12_wp694' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'p8]39A' );
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
/** Database Charset to use in creating database tables. */
Define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
Define( 'DB_COLLATE', '' );
Thì với nội dung này, nghĩa của nó là mình đang sử dụng Database có tên : “tinoho12_wp694” để hoạt động Web của mình, mình sẽ chọn database này để xuất ra dữ liệu.
Xuất dữ liệu website WordPress thủ công với phpMyAdmin và SFTP
Chú ý : nếu như bạn sử dụng các trình khác thì sẽ có bố cục và giao diện khác so sánh với chỉ dẫn thế nhưng đầy đủ cách thức hoạt động sẽ giống nhau.
Ví dụ mình sử dụng tệp Zilla thì dữ liệu cũng sẽ hiển thị tương tự và bạn sẽ sao chép và trích xuất dữ liệu này bình thường.

Lời kết

Bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm xem cách để có thể xuất dữ liệu website WordPress thủ công với phpMyAdmin và SFTP. Cảm ơn các bạn đã đón đọc, còn rất nhiều bài viết có ích khác đang đợi bạn tại đây.

Chúc các bạn xuất dữ liệu website WordPress thành công!!
ATPWEB – Xây dựng ngôi nhà Online
SĐT: 0707 6666 56
Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website