Mục lục

Toàn tập kinh nghiệm dang ky kinh doanh online mới nhất 2020

Thủ tục đăng ký bán hàng online nhanh đảm bảo người thực hiện cung cấp đủ 3 tiêu chí: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Trực tuyến phù hợp, quy trình khai báo thủ tục tải ký kinh doanh trên cổng thông tin công ty quốc gia đúng, và hồ sơ scan khớp với hồ sơ đăng ký công ty nguồn. Luật Trí Nam xin hướng dẫn chi tiết thủ tục tải ký kinh doanh online để các bạn đọc qua.

Dang Ky Kinh Doanh Online

Toàn tập kinh nghiệm dang ky kinh doanh online mới nhất 2020

Thông tin cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục tải ký kinh doanh online

– Bản scan giấy chứng minh thư, sô diện thoại và email nhận thông báo để đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh.
– Thông tin doanh nghiệp mới dự kiến đăng ký bao gồm: Tên công ty, địa chỉ, mức vốn điều lệ, tỷ lệ vốn, người đại diện pháp luật và chức danh của người đại diện theo pháp luật, kênh nghề kinh doanh.
– Bản giúp đỡ thao tác tài khoản đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Hồ sơ tải ký thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là điều kiện cần để cơ quan đăng ký kinh doanh nhìn thấy xét cấp Giấy chứng nhận tải ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định đối với từng loại ảnh doanh nghiệp không giống nhau:
– Đối với doanh nghiệp tư nhân: quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014
– so với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần: quy định lần lượt tại các Điều 21, 22 và 23 Luật Doanh nghiệp 2014.
Nhìn chung, để tải ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ gồm có các giấy tờ như:
– Giấy đề nghị tải ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan tải ký mua bán có thẩm quyền quy định;
– danh mục thành viên (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH), mục lục cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);

Xem thêm: Tổng hợp những lý do tại sao kinh doanh online thất bại 2019

– Giấy tờ chứng thực cá nhân/tổ chức của người thành lập doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty (Không áp dụng với doanh nghiệp tư nhân).

Như vậy, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 đã có sự phân hóa về mặt loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký và được đánh giá là tương đối chặt chẽ. Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì hồ sơ đăng ký thành lập là không giống nhau. Luật Doanh nghiệp 2014 cùng lúc cũng quy định rạch ròi bài viết của các loại giấy tờ như: Giấy đề nghị tải ký mua bán, Điều lệ công ty, mục lục thành viên và mục lục cổ đông. Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và tự thống kê hồ sơ đăng ký, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình khi nộp cho cơ quan tải ký kinh doanh.

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp năm 2014 là không khó khăn hóa thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định trước đây tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, đối với doanh nghiệp khi kinh doanh các ngành, ngành mà luật, pháp lệnh hoặc nghị định đòi hỏi cần có vốn pháp định hoặc chứng chỉ hành ngành, thì doanh nghiệp đó chỉ được tải ký kinh doanh khi có đủ vốn hoặc chứng chỉ hành ngành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc tải ký thành lập doanh nghiệp về bản chất là việc ghi nhận sự ra đời, công nhận về mặt pháp lý sự xuất hiện của doanh nghiệp trên đối tượng. Điều này cũng tương tự như việc cấp giấy khai sinh cho một đứa trẻ hoặc cấp chứng minh thư nhân dân cho công dân. Các yêu cầu về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề chỉ nên được coi là điều kiện mua bán để doanh nghiệp được hoạt động. Quy định như Luật Doanh nghiệp 2005 vừa mới tỏ ra không phù hợp, k có hiệu lực thống trị nhà nước, gây ra khó khăn, tốn kém k quan trọng cho nhà đầu tư khi thành lập mới doanh nghiệp.

Do vậy, Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa mới bỏ yêu cầu về các điều kiện mua bán trong nguyên nhân hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện mua bán nơi, ngành kinh doanh có điều kiện. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận tải ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được phép kinh doanh nơi, ngành mua bán có điều kiện kể từ khi cung cấp được các yêu cầu về điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật chuyên nơi. Ngoài ra, bạn còn có thể xem thêm bài viết cách bán hàng online đắt khách của atpweb.

 

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký mua bán trực tuyến

Trình tự, thủ tục tải ký thành lập doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó, việc đăng ký doanh nghiệp được tiến hành tại cơ quan đăng ký mua bán, bao gồm các bước cụ thể sau:

Thứ nhất, nộp hồ sơ tải ký thành lập doanh nghiệp

cách thức 1: Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký mua bán có thẩm quyền (Phòng đăng ký mua bán cấp tỉnh) và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ.

Quy định này nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật, tính tự giác, tự chịu trách nhiệm của các một mình, tổ chức khi có nhu cầu du nhập phân khúc, cùng lúc, việc giảm trách nhiệm thẩm định hồ sơ của cơ quan tải ký mua bán cho phép rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

phương thức 2: Người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia thông qua chữ ký số công cộng hoặc dùng tài khoản tải ký mua bán.

Xem thêm: 1001 cách bán hàng trên youtube trăm like nghìn đơn mới nhất 2019

Thứ hai, tiếp nhận hồ sơ tải ký thành lập doanh nghiệp

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký mua bán ghi vào sổ hồ sơ tiếp nhận của cơ quan mình, cùng lúc trao cho người thành lập Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ được coi là căn cứ để xác định thời hạn thực hiện trách nhiệm tải ký doanh nghiệp của cơ quan tải ký mua bán. Cũng chính vì vậy mà giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ là cơ sở pháp lý để người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình trong trường hợp cơ quan đăng ký mua bán k cấp Giấy chứng nhận tải ký doanh nghiệp theo đúng thời hạn và k có thông báo về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đối với thủ tục tải ký mua bán mạng thì giấy tiếp nhận sẽ được Phòng đăng ký mua bán gửi trực tiếp về thư điện tử bạn sử dụng để tải ký tài khoản tải ký mua bán.

Thứ ba, xem xét tính hợp lệ hồ sơ tải ký và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận tải ký doanh nghiệp

so với thủ tục tải ký kinh doanh trực tuyến thì khi hồ sơ vừa mới hợp lệ Phòng đăng ký mua bán gửi thông báo hồ sơ hợp lệ qua tin nhắn hộp thư online trong đó ghi rõ thời hạn nộp hồ sơ gốc và mã số doanh nghiệp dự kiến cấp cho doanh nghiệp. Người thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp in thông báo và nộp kèm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gốc vào bộ phận một cửa Phòng tải ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau nửa ngày.

đối với thủ tục nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan tải ký kinh doanh có trách nhiệm nhìn thấy xét hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan tải ký kinh doanh nhìn thấy xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; k được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành, thời gian giải quyết hồ sơ tải ký doanh nghiệp là 5 ngày làm việc trong đó có 2 ngày để cơ quan thuế cấp mã số doanh nghiệp, 3 ngày để cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận tải ký doanh nghiệp. Với cơ chế này, việc cấp Giấy chứng nhận tải ký doanh nghiệp phải phụ thuộc vào việc chờ cấp mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp tham gia đối tượng, Luật Doanh nghiệp 2014 vừa mới giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp còn xuống còn tối đa 3 ngày làm việc. Cụ thể hóa quy định nêu trên, Bộ kế hoạch và Đầu tư vừa mới phối hợp với Bộ Tài chính để ban hàng Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC giúp đỡ việc trao đổi thông tin tải ký doanh nghiệp, thông tin về tình ảnh hoạt động của doanh nghiệp và thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, Hệ thống tải ký thuế tự động tạo mã số thuế mà không cần sự kiểm tra, nhìn thấy xét của cán bộ đăng ký thuế.

Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website