Thông báo - Đăng ký website với Bộ Công Thương

DỊCH VỤ THÔNG BÁO – ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Việc thông báo – Đăng ký website với Bộ Công Thương được quy định trong Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ban hành vào ngày 16/05/2013, thông tư số 47/2014/TT-BCT ban hành ngày 05/12/2014, và Nghị định số 185/2013/ND-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Những quy định này …

DỊCH VỤ THÔNG BÁO – ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG Read More »