Mục lục

Phần Mềm Công Cụ Là Gì? 2023

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì việc ứng dụng sử dụng các sản phẩm công nghệ cao là quan trọng cần thiết và ngày càng phổ biến trong đời sống. Đó được xem là Phần Mềm Công Cụ Tuy nhiên cũng có nhiều khái niệm, định nghĩa mới mà gây khó khăn cho người dân hiểu do đặc thù công nghệ. Trong đó nhiều bạn đọc quan tâm tìm hiểu không biết Phần Mềm Công Cụ Là Gì?

Phần Mềm Công Cụ Là Gì ?

Phần mềm công cụ được định nghĩa tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 71/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin như sau:

Phần mềm công cụ là phần mềm được dùng làm công cụ để cho người phát triển phần mềm sử dụng phát triển các phần mềm khác.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì phần mềm công cụ là một trong năm loại sản phẩm phần mềm được khai thác và sử dụng hiện nay. Các loại sản phẩm phần mềm hiện nay bao gồm:

  • Phần mềm hệ thống;
  • Phần mềm ứng dụng;
  • Phần mềm tiện ích;
  • Phần mềm công cụ,
  • Các phần mềm khác.
Phần Mềm Công Cụ Là Gì?
Phần Mềm Công Cụ Là Gì?

Chính sách ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm

Căn cứ Điểm b Khoản 1, Khoản 6 Điều 15, Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong tthời hạn 15 năm áp dụng đối với:

… b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực:…; sản xuât sản phẩm phần mềm;…

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Điểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật;

… 6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên lục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới;…

Phần Mềm Công Cụ Là Gì?
Phần Mềm Công Cụ Là Gì?

Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế

… 4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư… ”.

Phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc là hai công tác cơ bản của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

… tích công việc, hai bản kết quả của phân tích công việc là bản mô tả công việc, bắt buộc của công việc với người thực hiện sẽ góp phầnxác định được tổng giá trị của một công việc và có cái nhìn cụ … điều kiện làm việc và những vấn đề có liên quan đến một công việc cụ thể với những nội dung chính sau:

  • Phần giới thiệu công việc: bao gồm những thông tin cơ bản về công việc như tên công việc, … giá sự thực hiện công việc là:
  • Các tiêu chuẩn thực hiện công việc : Đâylà các tiêu chuẩn nằm trong bảnphân tích công việc, các tiêu chuẩn này chính là căn cứ để so sánh những gì mà công ty…
Phần Mềm Công Cụ Là Gì?
Phần Mềm Công Cụ Là Gì?

Nguồn: Tổng hợp 

Lời kết

Qua bài viết trên của ATP Web đã cung cấp đến các bạn đọc một số thông tin về hữu ích. ATPWeb mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn biết thêm nhiều kiến thức hữu ích.. Cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian để xem qua bài viết này nhé.

ATPWEB – XÂY DỰNG NGÔI NHÀ ONLINE
Liên hệ:
Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website