Mục lục

Fix lỗi yêu cầu FTP khi thêm Plugins/Theme/File mới 2021

Fix lỗi yêu cầu FTP khi thêm Plugins/Theme/File – Khi cài Plugin hoặc Themes sẽ có trường hợp bạn gặp phải lỗi yêu cầu thông tin FTP  như dưới đây. Bài viết này sẽ đưa ra vài giải pháp để bạn có thể tham khảo trong việc khắc phục lỗi yêu cầu FTP khi thêm Plugins/Theme/File.

Xem thêm: Hướng dẫn sửa lỗi không bảo mật HTTPS dù đã cài SSLFix lỗi yêu cầu FTP khi thêm Plugins/Themes/Files

Fix lỗi yêu cầu FTP khi thêm Plugins/Theme/File

Lý do là vì khi cài Plugin, Web không thể ghi dữ liệu vào trong thư mục wp-content trên Website của bạn nên sẽ yêu cầu thông tin này, và một số trường hợp dù bạn có điền đúng nội dung thì cũng không cài được.

Điều bạn phải cần kiểm tra ngay lúc này là Permission trên thư mục này là mã nào, thường thì để đọc và hoạt động tốt nhất sẽ là 0755 hoặc một số là 0750.

Fix lỗi yêu cầu FTP khi thêm Plugins/Themes/Files

Nếu bạn vận dụng VPS bạn phải cần kiểm tra với các nội dung User đọc dữ liệu trên VPS, truy cập SSH vào thư mục gốc dữ liệu bạn gõ lệnh

[root@sv public_html]# ll
total 13348
-rw-r--r-- 1 admin admin   420 Nov 30 2017 index.php
-rw-r--r-- 1 admin admin  19935 Dec 18 18:06 license.txt
-rw-r--r-- 1 admin admin   9574 Dec 18 18:07 readme.html
drwxr-xr-x 2 admin admin   4096 Jan 14 03:09 wordpress
-rw-r--r-- 1 admin admin 13442719 Jan 14 03:07 wordpress-5.3.2-vi _1_.zip
-rw-r--r-- 1 admin admin   6939 Sep 2 20:41 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 admin admin   4096 Dec 18 18:00 wp-admin
-rw-r--r-- 1 admin admin   369 Nov 30 2017 wp-blog-header.php
-rw-r--r-- 1 admin admin   2283 Jan 20 2019 wp-comments-post.php
-rw-rw-rw- 1 admin admin   3618 Jan 18 00:42 wp-config.php
-rw-r--r-- 1 admin admin   3216 Dec 18 18:07 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x 8 admin admin   4096 Jan 18 08:22 wp-content
-rw-r--r-- 1 admin admin   3955 Oct 10 18:52 wp-cron.php
drwxr-xr-x 20 admin admin  12288 Dec 18 18:07 wp-includes
-rw-r--r-- 1 admin admin   2504 Sep 2 20:41 wp-links-opml.php
-rw-r--r-- 1 admin admin   3326 Sep 2 20:41 wp-load.php
-rw-r--r-- 1 admin admin  47597 Dec 9 08:30 wp-login.php
-rw-r--r-- 1 admin admin   8483 Sep 2 20:41 wp-mail.php
-rw-r--r-- 1 admin admin  19120 Oct 15 11:37 wp-settings.php
-rw-r--r-- 1 admin admin  31112 Sep 2 20:41 wp-signup.php
-rw-r--r-- 1 admin admin   4764 Nov 30 2017 wp-trackback.php
-rw-r--r-- 1 admin admin   3150 Jul 1 2019 xmlrpc.php

Theo như đoạn mã trả về trên này thì admin:admin nghĩa là đã đúng với dữ liệu đọc của User. Nhưng nếu bạn check lại là : root:admin thì bạn cần phải gán lại quyền.

[root@sv public_html]# ll
total 13348
-rw-r--r-- 1 root admin   420 Nov 30 2017 index.php
-rw-r--r-- 1 root admin  19935 Dec 18 18:06 license.txt
-rw-r--r-- 1 root admin   9574 Dec 18 18:07 readme.html
drwxr-xr-x 2 root admin   4096 Jan 14 03:09 wordpress
-rw-r--r-- 1 root admin 13442719 Jan 14 03:07 wordpress-5.3.2-vi _1_.zip
-rw-r--r-- 1 root admin   6939 Sep 2 20:41 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 root admin   4096 Dec 18 18:00 wp-admin
-rw-r--r-- 1 root admin   369 Nov 30 2017 wp-blog-header.php
-rw-r--r-- 1 root admin   2283 Jan 20 2019 wp-comments-post.php
-rw-rw-rw- 1 root admin   3618 Jan 18 00:42 wp-config.php
-rw-r--r-- 1 root admin   3216 Dec 18 18:07 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x 8 root admin   4096 Jan 18 08:22 wp-content
-rw-r--r-- 1 root admin   3955 Oct 10 18:52 wp-cron.php
drwxr-xr-x 20 root admin  12288 Dec 18 18:07 wp-includes
-rw-r--r-- 1 root admin   2504 Sep 2 20:41 wp-links-opml.php
-rw-r--r-- 1 root admin   3326 Sep 2 20:41 wp-load.php
-rw-r--r-- 1 root admin  47597 Dec 9 08:30 wp-login.php
-rw-r--r-- 1 root admin   8483 Sep 2 20:41 wp-mail.php
-rw-r--r-- 1 root admin  19120 Oct 15 11:37 wp-settings.php
-rw-r--r-- 1 root admin  31112 Sep 2 20:41 wp-signup.php
-rw-r--r-- 1 root admin   4764 Nov 30 2017 wp-trackback.php
-rw-r--r-- 1 root admin   3150 Jul 1 2019 xmlrpc.php

Bằng việc dùng lệnh sau tương ứng với User bạn đang đọc dữ liệu

[root@sv public_html]# chown admin:admin -R *

Có nghĩa là bạn đưa Admin thành người dùng dữ liệu này với toàn bộ file/tệp trong thư mục mà bạn đang đứng. Như vậy là bạn đã hoàn thiện cách fix.

Kết

Như vậy chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu nguyên nhân và cách để khắc phục lỗi yêu cầu FTP khi thêm Plugins/Theme/File. Nếu có bất cứ câu hỏi hay ý kiến gì bạn có thể để lại câu hỏi dưới comment nhá. Chúc các bạn thành công!!

 

ATPWEB – XÂY DỰNG NGÔI NHÀ ONLINE

SĐT: 0707.6666.56

Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website