Mục lục

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bài viết này ATPWeb xin hướng dẫn các bạn cách thêm sản phẩm vào website WordPress của mình.

1. Thêm sản phẩm đơn giản

Để thêm một sản phẩm, bạn vào Sản phẩm -> Thêm sản phẩm

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Menu thêm sản phẩm vào website
 • Bạn sẽ được đưa tới màn hình tạo sản phẩm mới. Giao diện màn hình giống như khi tạo bài viết mới. Nhưng nó có thêm các chức năng liên quan đến tạo sản phẩm.
 • Bạn nhập vào tiêu đề và nội dung mô tả chi tiết của sản phẩm như ví dụ dưới đây.
Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Nhập vào tiêu đề và mô tả sản phẩm

1.1. Cấu hình sản phẩm:

Sau khi tạo và mô tả sản phẩm, bạn sẽ bắt đầu cấu hình cách thuộc tính của sản phẩm bằng các bước sau. Ở khung Dữ liệu sản phẩm bạn chọn Sản phẩm đơn giản.

1. Chung: Phần này dành cho việc nhập vào giá sản phẩm

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Khung nhập thông tin sản phẩm
 • Giá tiêu chuẩn (Regular price): Nhập giá bán của sản phẩm.
 • Giá khuyến mãi (Sale price): Nhập giá của sản phẩm khi khuyến mãi.

2. Kiểm kê kho hàng: Phần này bạn sẽ thiết lập số lượng sản phẩm và tình trạng hàng hóa trong kho.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Khung kiểm kê kho hàng
 • Mã sản phẩm: Nhập mã SKU của sản phẩm ở mục này (Có thể bỏ qua).
 • Quản lý kho hàng: Nếu bạn muốn quản lý tình trạng hàng hóa trong kho thì đánh dấu vào.
 • Tình trạng kho hàng: Tình trạng sản phẩm trong kho hàng (còn hàng hay hết hàng). Nếu bạn chọn Quản lý kho hàng ở trên, khi khách hàng mua hết số lượng sản phẩm đã thiết lập, thì nó đưa về tình trạng hết hàng. Thông tin này sẽ được xuất hiện trên giao diện cho khách hàng biết.
 • Solid individually (Bán riêng): Khi bạn chọn chức năng này, trong 1 đơn hàng, khách hàng chỉ mua được số lượng 1 cái cho sản phẩm này.

3. Giao hàng: Phần này bạn thiết lập trọng lượng, kích thước của sản phẩm. Bên cạnh đó, bạn cũng thiết lập hình thức giao nhận hàng.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Thiết lập giao hàng cho sản phẩm
 • Trọng lượng: Nhập vào trong lượng của sản phẩm. (Bạn cấu hình đơn vị sử dụng ở Woocommerce -> Cài đặt.)
 • Kích thước: Nhập vào chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm. (Đơn vị được thiết lập ở Woocommerce -> Cài đặt.)
 • Loại hình giao nhận hàng: Chọn loại hình giao nhận hàng nếu có.

4. Các sản phẩm được kết nối: Kết nối các sản phẩm lại với nhau để gợi ý khách hàng mua thêm.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Kết nối các sản phẩm
 • Up-sells (Bán thêm): Gợi ý khách hàng mua sản phẩm thay thế cho sản phẩm hiện tại. Ví dụ: bạn có sản phẩm thuộc phiên bản mới hơn sản phẩm hiện tại.
 • Cross-sells (Bán chéo): Gợi ý khách hàng mua thêm trong lúc xem giỏ hàng. Ví dụ: bạn bán hàng điện thoại, có thể gợi ý khách hàng mua thêm phụ kiện kèm theo.

5. Các thuộc tính: Thiết lập các thuộc tính sản phẩm như màu sắc, kích thước. Bạn sẽ xem cách thêm sản phẩm có thuộc tính ở phần bên dưới.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Các thuộc tính sản phẩm

6. Nâng cao: Một số thiết lập nâng cao cho sản phẩm

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Tùy chỉnh sản phẩm nâng cao
 • Purchase note (Ghi chú thanh toán): Ghi chú bạn muốn gửi đến khách hàng sau khi mua hàng.
 • Menu đơn hàng: Số thứ tự ưu tiên của sản phẩm trong giỏ hàng. Số càng nhỏ thì độ ưu tiên càng lớn.
 • Cho phép đánh giá: Đánh dấu nếu bạn muốn khách có thể đánh giá sản phẩm.

1.2. Thêm sản phẩm nhanh

Để tránh phức tạp, bạn có thể lựa chọn cách thêm sản phẩm nhanh với các bước sau đây:

Bước 1: Trong phần Dữ liệu sản phẩm -> Sản phẩm đơn giản -> TAB Chung bạn chỉ cần điền các mức giá bán và giá khuyến mãi.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website
Bước 2: Kéo xuống dưới, bạn sẽ nhập một đoạn mô tả ngắn của sản phẩm. Phần này sẽ được hiển thị bên dưới giá sản phẩm trong bài viết. Thực tế, đây là phần bạn mô tả những điểm nổi bật của sản phẩm.
Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 3: Xong phần thông tin sản phẩm. Bạn chuyển sang thiết lập Các danh mục sản phẩm. Chức năng này giống hệt Category trong việc phân loại bài viết. Nếu bạn chưa có danh mục sản phẩm, có thể tạo luôn ở đây:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 4: Bên dưới, bạn sẽ nhập vào từ khóa liên quan đến sản phẩm nếu có.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 5: Về ảnh sản phẩm, bạn chọn một ảnh đại diện cho sản phẩm

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bên dưới là thư viện ảnh sản phẩm. Bạn chọn một số ảnh khác của sản phẩm để hiển thị dưới dạng slide ở trang sản phẩm .

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Lúc này, bạn đã hoàn tất tất cả thông tin cần thiết của sản phẩm. Bạn chọn Đăng bài viết.

1.3. Xem sản phẩm đơn giản

Để xem sản phẩm đơn giản mà bạn vừa tạo, bạn vào trang cửa hàng (Trang -> Tất cả trang -> Nhấp vào link xem bên dưới Cửa hàng)

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Đây là hình ảnh sản phẩm đơn giản bạn vừa tạo ra:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Khi click vào bạn sẽ xem chi tiết của sản phẩm:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bạn ấn vào Thêm vào giỏ hàng thì có thông tin báo sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng như bên dưới:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Ấn vào xem giỏ hàng để xem trang giỏ hàng:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bạn ấn vào nút thanh toán để xem màn hình thanh toán:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

2. Thêm sản phẩm có thuộc tính

Bên cạnh sản phẩm đơn giản bạn vừa tạo ở trên. Bạn có thể tạo ra các sản phẩm có thuộc tính. Ví dụ bạn đang bán quần áo. Quần áo sẽ có các thuộc tính phổ biến như kích thước, màu sắc. Woocommerce hỗ trợ bạn tạo các sản phẩm có thuộc tính như vậy. Không những vậy, bạn cũng có thể thiết lập giá sản phẩm riêng cho từng thuộc tính.

Về mặt kỹ thuật, mặc định Woocommmerce hỗ trợ 2 kiểu thuộc tính: thuộc tính dạng văn bản và thuộc tính kiểu lựa chọn.

Với thuộc tính kiểu văn bản, khách hàng không thể chọn lựa giá trị thuộc tính. Họ chỉ nhìn thấy giá trị như là văn bản ở phần thông tin thêm về sản phẩm. Như vậy, mục đích của việc sử dụng thuộc tính kiểu này giúp khách hàng có thêm thông tin tham khảo về sản phẩm. Chúng ta cũng không thể thiết lập giá cả và hình ảnh riêng đối với thuộc tính kiểu này.

Ví dụ: thông tin phần cứng của các thiết bị điện tử.

Về thuộc tính kiểu lựa chọn, bạn có thể nhập vào giá khác nhau cho mỗi thuộc tính. Ở trên màn hình, khách hàng có thể chọn mua kiểu giá trị của thuộc tính mà họ muốn.

Ví dụ: khi bạn mua quần áo bạn có thể chọn kích thước và màu sắc.

A. Thêm thuộc tính kiểu văn bản:

Bước 1: Để tạo mới thuộc tính văn bản, bạn vào Sản phẩm -> Các thuộc tính. Bạn tạo mới thuộc tính văn bản như sau:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Phần lưu trữ cho phép WordPress tạo riêng một trang lưu trữ cho thuộc tính này. Trang này có đường dẫn riêng để phân loại sản phẩm theo thuộc tính đó.

Bước 2: Bước tiếp theo, bạn sử dụng thuộc tính vừa tạo trên sản phẩm đã có hoặc tạo ra một sản phẩm để thêm thuộc tính.

Bước 3: Ở phần Dữ liệu sản phẩm, bạn chọn mục “Các thuộc tính”. Tiếp theo, bạn chọn thuộc tính bạn vừa tạo ở trên. Ấn nút thêm.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 4: Sau khi thêm xong, bạn sẽ nhập vào giá trị hiển thị của thuộc tính. Bạn nhớ dùng dấu | để ngăn cách các giá trị với nhau. Sau đó ấn cập nhật sản phẩm.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 5: Bây giờ ra ngoài màn hình để xem sản phẩm với thuộc tính bạn vừa tạo.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

B. Thuộc tính kiểu lựa chọn

Bước 1: Giống như trên, bạn vào Sản phẩm -> Các thuộc tính. Lúc này bạn chọn thuộc tính kiểu lựa chọn

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 2: Sau khi thêm thuộc tính, bạn sẽ thiết lập các giá trị của thuộc tính kiểu lựa chọn. Hãy ấn vào biểu tượng vòng trên ở màn hình quản lý thuộc tính.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 3: Tiếp theo, bạn khai báo các giá trị cho thuộc tính đó:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 4: Xong rồi, bạn áp dụng thuộc tính vào sản phẩm. Ở phần Dữ liệu sản phẩm, bạn chọn Sản phẩm có biến thể

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 5: Tiếp theo chọn mục Các thuộc tính, bạn thêm vào thuộc tính kiểu lựa chọn bạn vừa tạo ra. Sau đó, bạn thêm vào các giá trị của thuộc tính kiểu lựa chọn. Nhớ đánh dấu dùng cho nhiều biến thể.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 6: Kế tiếp bạn sang mục Các biến thể và thêm biến thể của sản phẩm:

Ở mỗi biến thể bạn nhập vào thông tin chi tiết sản phẩm sản phẩm của biến thể đó.

Làm tương tự cho các biến thể tiếp theo. Cuối cùng lưu lại biến thể và cập nhật sản phẩm.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Và đây là kết quả!!!

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

3. Thêm sản phẩm bên ngoài

Sản phẩm bên ngoài được sử dụng khi bạn làm tiếp thị liên kết. Trong trường hợp này, bạn không trực tiếp bán sản phẩm mà giới thiệu khách hàng tới người bán thực sự.

Bước 1: Để tạo kiểu sản phẩm này, ở phần Dữ liệu sản phẩm, bạn chọn Sản phẩm bên ngoài/liên kết.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 2: Tiếp đến, bạn nhập link tiếp thị và tên nút bấm cho rõ ràng

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bước 3: Kiểm tra lại thay đổi trên màn hình chi tiết sản phẩm

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

4. Thêm nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm trong Woocomerce bao gồm một tập hợp nhiều sản phẩm. Khi người dùng mua nhóm sản phẩm, họ sẽ mua cả nhóm đó thay vì chỉ mua từng sản phẩm riêng lẻ (mua theo combo).

Bước 1: Trước tiên, chúng ta cần tạo ra một nhóm sản phẩm. Nhóm sản phẩm cũng là sản phẩm bình thường. Ở phần dữ liệu sản phẩm, bạn chọn Sản phẩm được nhóm. Lúc này bạn không cần nhập giá cho nó.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Tiếp theo chúng ta thêm mới sản phẩm vào nhóm. Ở phần Dữ liệu sản phẩm, bạn chọn Các sản phẩm được kết nối. Tiếp đến phần Nhóm, bạn chọn Nhóm sản phẩm cho sản phẩm bạn đang sửa.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Bây giờ chúng ta xem nhóm sản phẩm trên giao diện:

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào Website

Tổng kết

Như vậy, các bạn đã biết các cách thêm sản phẩm mới trên website WordPress của mình đúng không nào. Tùy thuộc vào tính chất của từng sản phẩm, phương thức và chiến lược bán hàng của doanh nghiệp mà bạn sẽ sử dụng các cách thêm sản phẩm khác nhau.

Hãy lưu và chia sẻ bài viết này để sử dụng cũng như giúp người khác biết cách thêm sản phẩm mới trên Website cực kỳ thuận tiện này nhé. Chúc các bạn thành công!!!

ATPWEB – XÂY DỰNG NGÔI NHÀ ONLINE
Liên hệ:

Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website