Mục lục

Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản 2022

Tạo khoảng cách trong HTML là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về đề tài tạo khoảng cách trong HTML. Trong bài content này, atpweb.vn sẽ viết bài Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản 2022.

Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản

Bình thường HTML chỉ hiển thị một khoảng trắng giữa các từ, không cần biết bạn đã gõ dấu cách bao nhiêu lần. Để buộc các dấu cách đã bị bỏ kia phải hiển thị, hãy gõ vào nơi bạn muốn chèn.

Ví dụ gõ Xin chào. Sẽ tạo ra một khoảng trắng thừa giữa Xin và chào.

Đây còn được nhắc đên là khoảng trống không bị ngắt hay không bị phá hủy vì nó ngăn không cho xuống dòng ở vị trí đấy. Nếu như lạm dụng kí tự này, trình duyệt sẽ khó chèn dấu ngắt dòng đẹp và đúng quy cách.

Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản
Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản

Sử dụng HTML

Bước 1: Mở văn bản HTML. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản HTML bằng cách sử dụng chương trình soạn thảo văn bản như NotePad hoặc TextEdit trên Windows. Bạn cũng có thể dùng chương trình soạn thảo HTML như Adobe Dreamweaver. Hãy thực hiện các bước sau để mở văn bản HTML:

Truy cập văn bản HTML trong File Explorer trên Windows hoặc Finder trên Mac.

Nhấp phải vào văn bản HTML mà bạn muốn chỉnh sửa.

Đặt con trỏ tại Open with (Mở bằng).

Nhấp vào chương trình mà bạn muốn dùng để chỉnh sửa văn bản.

Tiêu đề ảnh Insert Spaces in HTML Step 2

Bước 2 Ấn phím cách để thêm một khoảng trống thông thường. Để thêm khoảng trống thông thường, bạn sẽ nhấp vào nơi muốn thêm khoảng trống và ấn phím cách. Thường thì HTML chỉ hiển thị một khoảng trống giữa các từ dù bạn có ấn phím cách nhiều lần.

Bước 3 Nhập   để tăng khoảng trống. Đây là khoảng trống không bị ngắt dòng vì bạn không thể ngắt dòng tại vị trí đặt khoảng trống.[1]

Ví dụ, nếu bạn nhập Chào   bạn! thì một khoảng trống sẽ được chèn giữa “Chào” và “bạn!”

Nếu bạn lạm dụng tính năng này, trình duyệt sẽ khó mà chèn ngắt dòng một cách có trật tự và dễ đọc.

Bạn cũng có thể nhập   để tăng khoảng trống.

Bước 4 Chèn nhiều khoảng trống với độ rộng khác nhau. Bạn có thể chèn khoảng trống dài hơn bằng cách sử dụng một trong các lựa chọn sau:

  • Hai khoảng trống – Nhập  
  • Bốn khoảng trống – Nhập  
  • Thụt đầu dòng – Nhập     
Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản
Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản

Sử dụng CSS

Bước 1 Mở văn bản HTML hoặc CSS. Bạn có thể sử dụng CSS trong phần mở đầu của văn bản HTML hoặc soạn thảo văn bản CSS riêng biệt.
Phần mở đầu của văn bản HTML là phần trên cùng của tập tin, được đặt giữa các thẻ “<head>” và “</head>”.

Bước 2 Tạo phần kiểu cho CSS. Phần kiểu được đặt trong phần mở đầu của mã HTML, hoặc trong trang kiểu riêng biệt. Hãy sử dụng các thẻ sau để tạo phần kiểu trong văn bản HTML hoặc trang kiểu khác.

  • Nhập <style> để mở phần kiểu. Tất cả mã CSS sẽ được nhập sau thẻ này.
  • Nhập </style> để đóng phần kiểu. Tất cả mã CSS phải được nhập trước thẻ đóng này.

Bước 3 Nhập thẻ sau vào vùng kiểu: p {text-indent: 5em;}. Thao tác này yêu cầu trình duyệt tạo thụt đầu dòng với 5 khoảng trống tại phần mã HTML phù hợp.

Bạn có thể điều chỉnh số khoảng trống bằng cách nhập một số khác sau “text-indent:”.

Đơn vị “em” tương đương với một khoảng trống theo kích thước chữ đã chọn. Bạn có thể dùng đơn vị khác, chẳng hạn như phần trăm (ví dụ: “text-indent: 15%;”) hoặc đơn vị đo lường (ví dụ: “text-indent: 3mm;”).

Bước 4 Nhập <p> tại nơi mà bạn muốn thêm thụt đầu dòng. Bạn có thể nhập thẻ này vào bất kỳ vị trí nào cần thêm thụt đầu dòng cho văn bản. Đây là thao tác thêm thụt đầu dòng phù hợp với các chỉ định trong CSS.

Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản
Hướng dẫn cách chèn dấu cách trong HTML đơn giản

Sử dụng nội dung được định dạng sẵn

Bước 1 Mở văn bản HTML. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản HTML bằng chương trình soạn thảo văn bản như Notepad hoặc TextEdit trên Windows. Bạn cũng có thể dùng chương trình soạn thảo HTML như Adobe Dreamweaver. Hãy thực hiện các bước sau để mở văn bản HTML:

  • Truy cập văn bản HTML trong File Explorer trên Windows hoặc Finder trên Mac.
  • Nhấp phải vào văn bản HTML mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Đặt con trỏ tại Open with (Mở bằng).
  • Nhấp vào chương trình mà bạn muốn dùng để chỉnh sửa văn bản.

Bước 2 Nhập <pre> trước nội dung mà bạn muốn định dạng trước. Đây là thẻ mở dành cho nội dung được định dạng sẵn.

Bước 3 Nhập nội dung mà bạn muốn ngay sau thẻ “<pre>”. Bằng việc định dạng sẵn nội dung, mọi khoảng trống và ngắt dòng được tạo bằng cách ấn “Enter” sẽ hiển thị trên trang HTML.[4]

Bước 4 Nhập </pre> sau nội dung. Đây là thao tác đóng phần nội dung được định dạng sẵn.

(Nguồn: Tổng hợp)

Lời tổng kết

Qua bài viết trên của ATP Trang Website đã cung cấp đến các bạn đọc một số thông tin về hữu ích. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian để xem qua bài viết này nhé.

ATPWEB – XÂY DỰNG NGÔI NHÀ ONLINE

Đánh giá bài viết post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website