LÊ KIM SANG Người truyền cảm hứng-Nhà huấn luyện, đào tạo- người sáng lập Công ty Chìa Khóa Hạnh Phúc (HAPPYKEY Training & Coaching). Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Vận tải biển và hàng không, 3 năm thực tế trải nghiệm Kinh doanh hệ thống online, Lê Kim Sang đã giúp đỡ hơn hàng nghìn cá nhân, phụ nữ phát triển công việc kinh doanh, thay đổi suy nghĩ tích cực hơn, độc lập hơn, tự chủ hơn, và có cuộc sống hạnh phúc hơn.