Mục lục

Gỡ bỏ “Powered by WordPress” trên theme miễn phí

Các theme không mất phí của WordPress sẽ có thông tin ở “Powered by WordPress” ở phần footer. Để gỡ bỏ đi bạn sẽ sử dụng 1 trong 3 cách tiếp đây.

Cách 1: dùng plugin Remove Footer Credit

Đầu tiên bạn cài đặt và active plugin Remove Footer Credit. Kế tiếp đi tới Tools -> Remove Footer Credit.

Ở đây plugin có 2 ô cho bạn nhập vào. Ô trước tiên là dòng text bạn muốn loại bỏ. Ô thứ hai là dòng text bạn muốn thay thế. Nếu bạn không mong muốn hiển thị gì ở phần footer thì chỉ cần bỏ trống.

Nhớ click nút Save để lưu lại chỉnh sửa của bạn. Ra bố cục và giao diện trang chủ. Bạn có thể nhận ra dòng Powered by WordPress không còn nữa.

Gỡ bỏ “Powered by WordPress” trên theme miễn phí

Cách 2: Dùng CSS

Đi tới Appearance -> Customize -> Additional CSS. Thêm dòng code như dưới đây. Bạn có thể nhìn thấy ngay dòng Powered by WordPress biến mất trên giao diện bên phải.

.site-info { display: none; }

Gỡ bỏ “Powered by WordPress” trên theme miễn phí

Cách 3: Chỉnh sửa trên template

Đi tới Appearance -> Theme Editor. Tìm tới tệp footer.php. ​Xóa dòng code như mình tô đậm.

get_template_part( 'template-parts/footer/site', 'info' );

Gỡ bỏ “Powered by WordPress” trên theme miễn phí

Nhớ nhấn thay đổi và bổ sung tệp để cập nhật là bạn đã xóa hoàn tất nhé.

Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website