Quản lý đơn hàng Woocommerce

Bài viết này ATPWeb sẽ hướng dẫn các bạn Quản lý đơn hàng trên Woocommerce Website WordPress đơn giản nhất.

Mỗi khi có người đặt hàng trên website của bạn thì ngoài việc website gửi cho bạn một email thông báo, gửi cho khách hàng một email xác nhận thì dĩ nhiên nó còn lưu thông tin đơn hàng vào trong cơ sở dữ liệu của website mà bạn có thể thấy tại phần Woocommerce -> Đơn hàng.

Screen Shot 2020 06 06 at 10.14.53 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng ở tất cả trạng thái từ đang xử lý, đã xử lý, các đơn hàng đã hoàn tất hoặc tạm giữ…

Screen Shot 2020 06 06 at 10.17.16 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Để xem đơn hàng chúng ta nhấn vào đơn hàng đó nó sẽ ra chi tiết của đơn hàng:

  • Sản phẩm
  • Đặt hàng #Mã đơn hàng

Screen Shot 2020 06 06 at 10.18.01 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Ví dụ ở đơn hàng này mình đang cho nhân viên xử lý thông tin thì mình sẻ chọn mục trang thái là “Đang xử lý” và nhấn “Cập nhật”

Screen Shot 2020 06 06 at 10.19.31 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Sau khi chọn trang thái “Đang xử lý” thì bên ngoài mục đơn hàng sẽ hiển thị tình trạng đơn để chúng ta dễ quản lý và theo dõi.

Screen Shot 2020 06 06 at 10.20.02 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Nếu hoàn thành chúng ta chỉ cần đổi trạng thái lại là “Đã hoàn thành”  và nhấn “Cập nhật”

Screen Shot 2020 06 06 at 10.19.11 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Screen Shot 2020 06 06 at 10.21.10 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Trên đây là các bước quản lý đơn hàng trên Website WordPress, đơn giản chứ không có gì phức tạp cả.

LIÊN HỆ TƯ VẤN