Mục lục

Danh sách 20 icon được sử dụng nhiều nhất các chiến dịch quảng cáo Facebook

Icon Facebook chứa các emoji ngộ nghĩnh sẽ khiến bài viết của bạn trong sinh động hơn, thu hút được nhiều lượt xem và click hơn so với bài viết chỉ chứa nội dung text thông thường.

Bạn có thể chọn các icon facebook đẹp nhất 2019 được chọn lọc bên dưới để thêm vào bài viết của mình nhé!

1. Dollar

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 18 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

2. Thumbs up

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 19 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

3. Fire

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 20 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

4. Rocket

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 21 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

5. Money

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 22 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

6. Growth

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 23 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

7. Smile

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 24 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

8. Red stop

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 25 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

9. Star

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 26 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

10. Pumpkin

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 27 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

11. Black sunglasses

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 28 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

12. Crossed fingers

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 29 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

13. Couple

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 30 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

14. Watch

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 2 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

15. Sunshine

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 31 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

16. Car

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 32 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

17. Red flag

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 33 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

18. Ring

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 3 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

19. Party popper

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 34 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

20. Stunned

danh sach 20 icon duoc su dung nhieu nhat cac chien dich quang cao facebook 35 ATPWeb - Khởi Tạo Ngôi Nhà Online

Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website