Mục lục

Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress mới nhất 2021

Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress mới nhất 2021 – Khi nói đến tối ưu hiệu suất WordPress, có nhiều câu hỏi hướng tới cách xoá Query Strings từ Static Resources (loại bỏ các chuỗi số truy vấn khỏi file tĩnh). Các file CSS và JavaScript của bạn thường có đi kèm phiên bản file ở cuối URL, chẳng hạn như :

domain.com/style.css?ver=4.6

Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress mới nhất 2021

Bằng việc loại bỏ phần đuôi này có thể sửa đổi và nâng cấp bộ nhớ đệm của bạn. Giúp cho bạn xoá cảnh báo từ các tool như là GTMetrix và Pingdom .Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress

Query Strings từ Static Resources

Bạn lưu ý, các chuỗi truy vấn thường được đưa ra là có nguyên nhân cả, Người ta thường thêm Phiên bản phía sau ví để chỉ định sự thay đổi, ví dụ ở đây là sự thay đổi file style.css:

style.css?ver=4.6

thành

style.css?ver=4.7

Mỗi đường dẫn trên là một url hoàn toàn mới , nếu bạn chuỗi phía sau thì khi truy nhập trang có thể Web sẽ lấy lại url cũ bị cache không phải url mới , Việc này có thể làm hỏng giao diện Webngoài ra việc định danh như trên cũng tạo điều kiện cho người dung, nhà quản lý dễ quan sát đánh dấu cột mốc thay đổi phiên bản.

Xem thêm: Tại sao phải backup wordpress? Các cách để backup wordpress 2020

Cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress bằng việc thêm mã.

Bạn có thể đơn giản xóa các chuỗi truy vấn khỏi Web của mình bằng một vài dòng mã. Chỉ cần thêm phần sau vào file:functions.php trên theme WordPress của bạn .

function remove_query_strings() {
   if(!is_admin()) {
       add_filter('script_loader_src', 'remove_query_strings_split', 15);
       add_filter('style_loader_src', 'remove_query_strings_split', 15);
   }
}

function remove_query_strings_split($src){
   $output = preg_split("/(&ver|?ver)/", $src);
   return $output[0];
}
add_action('init', 'remove_query_strings');
Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress

Sau đấy bạn lưu lại và kiểm tra .

Hình ảnh ví dụ thực tế.

Trước khi xoá:

Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress

Khi xoá và không còn chuỗi truy vấn.

Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress

Cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress bằng việc sử dụng plugins

Một cách khác, bạn sẽ dùng plugin `Perfmatters` đóng phímột khi cài đặt và kích hoạt plugin, bạn có thể truy cập vào bố cục và giao diện plugin và bật tính năng này lên.

Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress

Xóa chuỗi truy vấn bằng plugin Perfmatters

Không có chuỗi truy vấn nào nữa

Khi dùng các cách trên bạn sẽ quét lại Website bằng tool GTMetrix hoặc Pingdom sẽ không còn nhận được cảnh báo nữa.

Bật mí cách xóa Query Strings từ Static Resources trong WordPress

Lời kết

Với các cách đã nêu ở trên, bạn đã có thể thực hiện xóa Query Strings từ Static Resources một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công.!
Đánh giá bài viết post

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website