Zalo Marketing

Zalo Marketing nói đơn giản là việc áp dụng những cách thức Marketing khác nhau trên nền tảng Zalo nhờ những tính năng ưu việt mà Zalo mang lại như tìm kiếm khách hàng, nhắn tin, chăm sóc khách hàng, tăng nhận thương hiệu,... Đây thực sự là một nền tảng tuyệt vời cho các doanh nghiệp và chuyên viên quảng cáo hiện nay.