Email Marketing

Email Marketing là một trong các hình thức Marketing Online mang tính cá nhân cực cao giúp tiếp cận riêng từng đối tượng khách hàng. Ngoài quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, kênh email còn được dùng để chúc mừng khách hàng những dịp đặc biệt, cung cấp những thông tin hữu ích, gửi các chương trình dành riêng cho khách hàng VIP nhằm duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Trang 1 của 2 1 2