Ý tưởng kinh doanh

Ý tưởng kinh doanh là các ý tưởng có thể được sử dụng để thu lợi về tài chính, sự sáng tạo của con người là không có giới hạn vì vậy nên vẫn chưa có tiêu chuẩn cụ thể về ý tưởng kinh doanh của doanh nghiệp. Ý tưởng thường tập trung vào việc phát triển, quảng bá một sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị kinh doanh. Ý tưởng kinh doanh là gốc rễ định hình cho một doanh nhân khởi nghiệp, là sự chọn lựa loại kinh doanh của doanh nhân đó trong quá trình bắt đầu xây dựng doanh nghiệp. Ý tưởng kinh doanh mới giúp định hướng cho hoạt động kinh doanh với những yếu tố khác biệt, hiệu quả so với hoạt động của các doanh nghiệp thông thường.

Trang 1 của 8 1 2 8